Kelpinor & Arctic Ignite

Taredyrking for fremtiden

Det er nå det skjer

Jakten på nye naturressurser, strengere krav til klimautslipp og omstilling til sirkulær bioøkonomi, baner vei for det som skal bli en global giga-næring i følge EU, nemlig taredyrking. Norge har nå muligheten til å sitte i forsetet, og det er akkurat dette Kelpinor og aktørene i Norwegian Seaweed Association nå jobber på spreng for å realisere. Kelpinor sitt bidrag er å ha utviklet en dyrknings-teknologi som reduserer kostnader for produksjon av tare med opp til 40%, målt opp mot dagens metoder. 
Kelpinor kombinerer miljøgevinster med teknologi og utvikling av industri i Nord-Norge som over tid vil gi spennende og bærekraftig sysselsetting. Samtidig leverer Kelpinor en viktig næring-ingrediens til både mat, kosmetikk, dyre-/fiskefôr. Ikke nok med det, taren som Kelpinor dyrker kan brukes til absolutt alle funksjoner som olje brukes til - ved å binde karbonen som nå svirrer rundt i atmosfæren. Taredyrking er dermed med på å redusere surheten i havet og øke biologisk mangfold.
Tarens dyrkingsprosess og verdikjede
Selv om taren har flere store fordeler, koster det mye utvikle en helt ny næring. Kostnadene kommer både i form av dedikasjon, kompetanseheving og samhandling, men også i form av kapital. Sjømatnæringen har i løpet av de siste 20 årene investert 115 mrd, som er muliggjort av den økende interesse for produkter fra norsk havbruk. Dette har gitt stabilt høye priser for råvarene, posisjonert oss som en viktig mat-eksportør og skapt en kritisk ny inntektskilde for Norge som nasjon. 

Å bygge en næring

Flere aktører og nye interessenter ser nå trender som tilsier at at den samme type utvikling kan skje innen taredyrking over de neste 20 årene, og det er oppe for høring at tare nå skal bli del av Norges Sjømatråd sitt mandat for eksport. Behovet for tare som ingrediens i matproduksjon og videre som en bærekraftig erstatning av nærmest alt av oljeprodukter, legger grunnlaget veksten. Ifølge Sintef skal Norskekysten ha kapasitet til å produsere 20 millioner tonn tare årlig, eller 13 ganger oppdrettsnæringens produksjon i dag. For at dette skal kunne være mulig krever det dedikert arbeid, kompetanse og risikokapital for å bygge og utvide produksjonskapasiteten.
Som studentoppstart ved NTNU er Kelpinor i en unik posisjon, med muligheten til å involvere noen av de aller klokeste hodene fra de mest dedikerte teknologimiljøene i landet. Studentene vet hva det betyr å sette av store mengder tid og innsats i ønske om å gjøre verden bedre. Alle team-medlemmene i Kelpinor har i tillegg til studiet tidligere hatt verv innen tekniske organisasjoner som Revolve NTNU og Ascend NTNU. For Hermann betyr grüdervirksomheten Kelpinor også at siste året av masterstudiet settes helt på vent, og at all tid går til å skalere opp tareproduksjonen i Gildeskål kommune.
21. september fikk Kelpinor anerkjennelsen for de to årene med arbeid som er lagt ned av teamet, gjennom tildeling av prisen som vinner av Equinor’s konkurranse “Together to: Innovate”. At Kelpinor vant denne kompetansekonkurransen, understreker at dette ikke kun er en idé eller et skoleprosjekt, men en reell forretningsmulighet. Med dette får Kelpinor tilgang til enestående ekspertise for utviklingen av selskapet og 300 000 kr i utviklingsstøtte. Gjennom denne prisen får Kelpinor tre mnd med rådgivning fra Equinor, en av de mest erfarne innen industriutvikling i Norge, både med hensyn til havinstallasjoner og organisasjonsstrukturering.

Kelpinor-teamet i Våg, Gildeskål

Hjelp Kelpinor vinne Folkets Favoritt

I tillegg til Equinor er det flere aktører som stiller til rådighet med kompetanse, nettverk risikokapital. Deriblant finnes akseleratorprogrammet Arctic Ignite fra Norinnova, hvor Kelpinor er en av ti deltakere som kan være med å vinne konkurransen som fullføres nå i oktober.
Norinnova holder til i i Tromsø, og fokuserer på stimulering av ungt entreprenørskap i Nord-Norge. Akselleratorprogrammet der avsluttes med en konkurranse hvor Kelpinor nå trenger folkets stemmer for å vinne den gjeve prisen “Folkets Favoritt” og dermed 500 000 kr i utviklingsstipend. Denne prisen vil gi tyngden Kelpinor trenger for å gripe enormt mange muligheter og realisere milepæleene frem mot første høsting av 10 tonn tare allerede 15. juni 2023.

Om du ønsker å hjelpe Kelpinor med realiseringen denne felles drømmen om en fremtid hvor våre barn og deres barn har et frodig dyreliv både over og under havoverflaten, samtidig som det er nok mat på tallerkenen - trykk på lenken under og stem på oss.

STEM PÅ KELPINOR HER

Read english version here

Got Kelp?
Order now